7 İŞ GÜNÜNDE SONUÇ, Y STR Testi
7 İŞ GÜNÜNDE SONUÇ, Y STR Testi

Y-STR Testi

Y-STR testi, diğer bir adıyla Y-kromozom testi, baba tarafından akrabalık bağı olup olmadığını anlamaya yarayan bir testtir. Baba-oğul arasındaki ilişkiyi incelemeye yarayan bu test, babanın teste katılmak istemediği ya da herhangi bir sebeple katılamayacağı durumlarda amca-yeğen, dede-torun veya amca çocukları arasında da yapılabilmektedir. Ancak Y kromozomu kadınlarda bulunmadığı için sadece erkeklerde uygulanabilmektedir.

Kromozomlar, cinsiyete göre farklılık gösterirler. Kadınlar XX, erkekler ise XY kromozomlarına sahiptirler. Sadece erkeklerde bulunan Y kromozomu, babadan oğula neredeyse hiç değişiklik göstermeden aktarılır. Y kromozomunun aktarılırken değişmemesi, baba tarafından akrabalık ilişkisinin olup olmadığını test etmeye olanak sağlar.

Y-STR DNA Testi Nedir?

DNA, kişiler arasında %99,9 benzerlik gösterir. DNA testi ile kişiler arasında akrabalık bağı olup olmadığını anlayabilmek için, kişiler arasında benzerlik göstermeyen bölgede yer alan STR markerları kullanılır. Y-STR testinde ise, sadece Y kromozomunda bulunan STR markerları incelenir ve DNA profillemesi çıkarılır. Test katılımcılarının yanak içi sürüntü örneklerinden elde edilen DNA profillemelerinin karşılaştırılmasıyla, test katılımcılarının aynı baba soyundan gelip gelmedikleri sonucu elde edilir.

Y-STR testinin diğer bir kullanım alanı ise kökenlerin tespitidir. Y-STR testi ile, Y kromozomunun zamanla değişmemesi sayesinde, üzerinden yıllar geçse de atalarımız hakkında fikir sahibi olabiliriz. Baba-oğul, amca-yeğen, dede-torun gibi yakın akrabalıklara ek olarak, hangi atadan geldiklerini ve atalarının nereden göç ettiğini öğrenmek isteyen kişiler tarafından veya soy ağacının herhangi bir yerinde akrabalık var mı diye merak eden iki erkek tarafından da tercih edilebilmektedir.

Y-STR testi fiyatı için lütfen tıklayınız.

Güvenilirlik, gizlilik ve hızlılık DNA Hospital’ın üç temel prensibidir. Sonuçların yanlış kişilerin eline ulaşmamasını sağlamak amacıyla, test katılımcılarına numara ve harflerden oluşan bir referans numarası verilir. 18 yaşından küçük katılımcıların yasal velilerinden ve büyük katılımcıların kendilerinden onay aldıktan ve örnekler laboratuvara ulaştıktan 7 gün (iş günü) sonra, test sonuçları teslim edilir. DNA Hospital her zaman yanınızda!

7 İŞ GÜNÜNDE SONUÇ, Kardeşlik DNA Testi

7 İŞ GÜNÜNDE SONUÇ, Kardeşlik DNA Testi

Kardeşlik Testi Kardeşlik testi, İki bireyin biyolojik olarak aralarında kardeşlik ilişkis…

WHATSAPP MESAJ
DNA TEST FİYATLARI