7 İŞ GÜNÜNDE SONUÇ, Kardeşlik DNA Testi
7 İŞ GÜNÜNDE SONUÇ, Kardeşlik DNA Testi

Kardeşlik Testi

Kardeşlik testi, İki bireyin biyolojik olarak aralarında kardeşlik ilişkisi olup olmadığını anlamaya yarayan bir testtir ve ebeveynlerden kaç tanesinin ortak olduğuna göre ikiye ayrılır. ‘’Tam kardeşlik’’ sonucuna ulaşılması, ebeveynlerin ikisinin de ortak olduğu anlamına gelir. Bunun aksine, ebeveynlerden yalnızca birinin ortak olması (sadece anne ya da sadece baba), ‘’yarım kardeşlik’’ sonucunu ortaya koyar.

Teste tabi tutulacak kardeşlerin cinsiyetlerine göre ve onların hangi ebeveynle olan ilişkisinin araştırıldığına göre çeşitli testler vardır.

STR testi, bunların içerisinde en genel olanıdır. Cinsiyet konusunda bir sınırlamaya sebep olmaz. Yani olası kardeşlerin ikisi de kız, ikisi de erkek ya da biri kız diğeri erkek olabilir. Sonuçlar, istatistiksel kardeşlik endeksine dayanır. Sonuç 1’den küçükse, taraflar biyolojik olarak kardeş değildir. Eğer 1’den büyükse, sonuç hem tam kardeşlik hem de yarım kardeşlik olabilir.

Y STR (Y kromozomu) testi, olası kardeşlerin ikisinin de erkek olduğu durumlarda kullanılabilir. Bir baba sahip olduğu XY kromozomundan X’i kızına, Y’yi ise oğluna aktarır. Y kromozomu aktarılırken hiçbir değişim göstermediği için bir ailenin tüm erkeklerinde aynı Y kromozomu vardır. Bu sebeple,  olası erkek kardeşlerin,  aynı babaya sahip olup olmadıklarını anlamak adına Y STR analizi yapılmalıdır.

Mitokondriyal DNA (mtDNA) testi, olası kardeşlerin cinsiyetleri önemli olmaksızın, ortak biyolojik anneye sahip mi değil mi diye yapılan bir testtir. Bunun arkasında yatan sebep ise annenin mtDNA’sının değişikliğe uğramadan hem kız hem de erkek çocuğa aktarılmasıdır. Yani sonuç olarak, iki kız kardeş, iki erkek kardeş ya da bir kız ve bir erkek kardeş, eğer aynı biyolojik anneye sahiplerse aynı mtDNA’ya sahiptir.

Kardeşlik Testi Nasıl Yapılır?

Yanak içi sürüntü örneği ya da kan örneği ile yapılan kardeşlik testi, anne ya da babanın örnekleri olmadan da, sadece olası kardeşlerden alınan örneklerle yapılabilmektedir. Ancak ebeveynlerden de örnek alarak yapılan testler aracılığıyla, daha anlamlı sonuçlar elde etmek mümkündür.

Prensipleri güvenilirlik,  hızlılık ve gizlilik olan DNA Hospital, örneklerin laboratuvara ulaşmasının ardından, sadece 7 iş gününde, sonuçlarınızı referans numarası kullanarak sadece ilgili kişilere ulaştırmaktadır. Kardeşlik testi yapmadan önce, test yaptıracak kişilerin ve 18 yaşından küçük bireylerin resmi velilerinin onayının alınması gerekmektedir.

Kardeşlik Testi Fiyatı

Fiyat bilgisi için sağ alt köşede bulunan DNA TESTİ FİYATLARI butonuna tıklayabilirsiniz.

HEMEN ARA
DNA TEST FİYATLARI