7 İŞ GÜNÜNDE SONUÇ, Amca-Hala Testi
7 İŞ GÜNÜNDE SONUÇ, Amca-Hala Testi

Amca Hala Testi

Amca hala DNA testi, olası babanın teste katılamayacağı durumlarda babalık testinin yerine yapılabilecek bir testtir. Babalık testinde olası babanın ve çocuğun DNA profilleri karşılaştırılırken, amca-hala testinde olası babanın biyolojik kardeşi olduğuna emin olunan erkek ya da kız kardeş (yani çocuğun amcası ya da halası) ile çocuğun DNA profilleri karşılaştırılır.

DNA iki zincirden oluşur. Annenin ve babanın DNA’sındaki zincirlerden birer tanesi alınarak çocuğun iki DNA zinciri oluşur. Yani babalık testinde çocuğun DNA profilinin ne kadarı babanınkiyle eşleşiyor diye analiz yapılarak aradaki biyolojik ilişki hakkında bilgi edinilir. Aynı şekilde, olası baba da zincirin bir tanesini kendi annesinden, diğerini de babasından alır. Olası babanın biyolojik erkek kardeşi de kız kardeşi de aynı anne ve babadan geldiği için aynı DNA zincirlerine sahiptir. Bu sebeple, eğer olası baba herhangi bir sebeple teste katılamıyorsa, amca ya da haladan yanak içi sürüntü örneği alarak DNA profili çıkarılır. Çocuğun yanak içi sürüntü örneğinden elde edilen DNA profili ile karşılaştırarak biyolojik ilişki hakkında bilgi edinilir. Bu testi yaparken anneden örnek almak gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak eğer mümkünse, anneden de örnek alarak onu da teste dahil etmek, test sonucunun güvenilirliğini arttırmak için tavsiye edilir.

STR markerlarıyla yapılan bu teste ek olarak, eğer teste katılacak olan çocuk erkek ise, çocuk ve amca arasında Y kromozom testi de yapılabilir. Bu test sadece erkekler arasında yapılabilmektedir. Sebebi ise kadınların XX, erkeklerin XY kromozomuna sahip olmasıdır. Anne sadece X kromozomuna sahip olduğu için çocuğuna sadece X kromozomu aktarabilir. Baba ise X kromozomuna ek olarak Y kromozomu da aktarabilme olasılığına sahiptir. Eğer X aktarırsa çocuk XX kromozomuna sahip olacağı için kız olur ama Y kromozomunu aktarırsa çocuk XY kromozomlarına sahip olacağı için erkek olur. Yani erkekler, sahip oldukları Y kromozomunu sadece babalarından alırlar ve bu Y kromozomu çocuğa aktarılırken değişikliğe uğramadığı için aile içindeki biyolojik bağları olan tüm erkeklerin Y kromozomları aynıdır. Bu nedenle, erkek çocuk ve amcadan alınan yanak içi sürüntü örnekleriyle Y-STR analizi, diğer bir adıyla Y kromozom testi, yapılabilmektedir.

18 yaşından küçük bireylerin yasal velilerinin ve teste katılacak yetişkin bireylerin onayları alındıktan sonra, örnekler alınarak laboratuvara gönderilir. Örneklerin laboratuvara ulaşmasının ardından 7 iş günü, testi sonuçlandırmak için yeterlidir. Sonuçları teslim alabilmek için sürecin başında taraflara verilen numara ve harflerden oluşan referans numarası kullanmak zorunludur. Aksi halde, gizlilik ilkemize aykırı olduğundan, sonuçlar taraflara teslim edilmemektedir. DNA Hospital, güvenilirlik, gizlilik ve hızlılık konusunda güvenebileceğiniz tek DNA laboratuvarına sahiptir! Amca hala testi fiyatı için lütfen tıklayınız.

 

WHATSAPP MESAJ
DNA TEST FİYATLARI