Saç Telinden DNA Testi

Saç Telinden DNA Testi

DNA testi ebeveynlik ilişkilerini ya da kardeş, amca, hala, dede gibi akrabalık ilişkilerini incelemek için katılımcılardan elde DNA örneklerinin karşılaştırıldığı bir testtir. DNA testi için kullanılabilecek kan, yanak içi sürüntü, tükürük vb çok sayıda örnek vardır. Saç teli de DNA testi için kullanılabilen ancak çok tercih edilmeyen bir örnek çeşididir.

Saçta DNA Nerede Bulunur?

Saçın yapısı genel olarak kök ve kıl olmak üzere ikiye ayrılabilir. DNA testlerinde kullanılan çekirdek DNA’sı, saç kökünde ya da saç köküne yapışık halde bulunan foliküler dokuda bulunur. Foliküler doku, DNA yönünden oldukça zengindir. Foliküler dokunun saç telinde bulunmadığı durumlarda ise saç kökünden DNA izole edilmelidir. DNA izolasyonunun başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için saç telinin aktif büyüme döneminde yani anajen fazda olması ya da anajen fazdan katajen faza (gerileme dönemi) geçiş evresinde olması gerekmektedir. Telojen fazda yani dinlenme evresinde olan saçın yapısında ise yeterli miktarda DNA bulunmamaktadır.

Saç Telinden DNA Testi Nasıl Yapılır?

Kökte ya da foliküler dokuda bulunan çekirdek DNA’sına ek olarak, saç kılında bulunan mitokondrinin içerisinde mitokondriyal DNA bulunmaktadır. Çekirdek DNA’sı hem anneden hem de babadan çocuğa aktarılırken mitokondiyal DNA yalnızca anneden çocuğa aktarılır. Bir saç telinden elde edilebilecek mitokondriyal DNA miktarı, çekirdek DNA miktarına oranla oldukça fazladır. Bu sebeple saç telinden yapılacak olan DNA testlerinde saç kökü yerine saç kılı kullanarak mitokondriyal DNA elde etmek daha avantajlıdır. Ancak mitokondriyal DNA yalnızca anneden çocuğa aktarıldığı için bu test sadece anne-çocuk arasındaki ilişki ile ilgili bilgi vermektedir. Baba-çocuk ya da dede-torun gibi akrabalık ilişkileri için kullanılamamaktadır. Bu tip testlerde ise çekirdek DNA’sı kullanılmalıdır. Yani saç teli kesinlikle kök yapısına sahip olmalıdır.

Saç Telinden DNA Testi Yapılır Mı?

Test için laboratuvara gönderilen saç örneklerinin çoğu telojen fazda bulunmakta ya da saç kökünü içermemektedir. Böyle örneklerden başarılı biçimde DNA elde etmek mümkün olmadığından saç telinden yapılan DNA testlerinin başarı oranı kan ve yanak içi sürüntü örnekleriyle yapılan DNA testlerine oranla oldukça düşük kalmaktadır. Ayrıca test için gerekli olan saç teli örneğinin ilgili şahsın haberi olmadan da alınabilmesi mümkündür ve bu etik ve yasal değildir. Başarı oranının düşük olması ve etik açıdan tarafımızca uygun bulunmaması sebebiyle saç telinden DNA testi yapılmamaktadır.

Saç Telinden Babalık Testi Yapan Yerler

Mağdur olmamanız için, size saç telinden babalık testi yapıldığını söyleyen yerlere, yukarıda anlattığımız nedenlerden ötürü asla güvenmemenizi tavsiye ederiz.

Evde DNA Testi Nasıl Yapılır?

WHATSAPP MESAJ
DNA TEST FİYATLARI