Gebelikte Babalık Testi

Gebelikte Babalık Testi

(Fetal DNA ile babalık testi), doğum gerçekleşmeden önce, bir erkeğin biyolojik baba olup olmadığını belirleyen bir testtir. Hamileliğin 5.haftasından itibaren yapılması mümkün olan bu test, 9.haftadan sonra daha hassas sonuçlar vermektedir. Bu test genel olarak, olası babanın ve fetüsün (anne karnındaki bebeğin) DNA örneklerinin kıyaslanmasına dayanır.

Hamilelik süresince fetüsler, besinlerini ve oksijenlerini anne rahminde bulunan plasentadan alırlar ve atıklarını da plasentaya verirler. Bu alışveriş sırasında fetüsün DNA’sı, plasenta duvarını geçip annenin kanına karışır ve kanın plazma isimli sıvı kısmında yer alır. Bu sebeple, fetal DNA elde etmek için öncelikle anneden kan alınmalıdır, ardından plazma ve beyaz kan hücreleri olmak üzere ayrıştırılmalıdır ve plazmadan DNA elde edilmelidir. Plazmada hem fetüsün hem de annenin DNA’sı bulunduğu için, insanlar arasındaki genetik farklılığın en yaygın hali olan tek nükleotid farklılıklarından (single nucleotide polymorphism, SNP) faydalanılır. Her SNP, DNA’yı oluşturan dört çeşit nükleotidden (Adenin, Guanin, Timin, Sitozin) birindeki farklılığı temsil eder. Olası babadan alınan yanak içi sürüntü ya da kan örneğinden DNA elde ettikten sonra, Yeni Nesil DNA Dizileme (Next Generation Sequencing, NGS) yöntemi ile olası babanın, annenin ve fetüsün DNA dizisi elde edilir ve kıyaslama yapılır. Örneğin annedeki SNP S, babadaki ise T olsun. Babanın DNA örneğindeki sonuçtan SNP için T sonucu, anneninkinden ise S sonucu alınacaktır. Ancak, çocuğa hem anneden hem babadan DNA aktarıldığı için, fetüsten hem T hem de S sonucu alınacaktır. Yani anneden alınan kan örneğinde, annenin DNA’sına ek olarak aynı zamanda fetüsün de DNA’sı olduğu için, annenin DNA dizileme sonucunda hem T hem de S sonucu elde edilecektir. Bu SNP kıyaslama sonucuna göre olası babanın biyolojik baba olup olmadığı anlaşılacaktır.

DNA testlerinde genel olarak yanak içi sürüntü örneği kullanılır. Ancak fetal DNA’dan babalık testi yapmak için anneden kan almak zorunludur çünkü yanak içi sürüntü örneğinden fetüse ait DNA elde edilememektedir. Babadan ise isteğe bağlı olarak, yanak içi sürüntü örneği de kan örneği de alınabilmektedir. Yanak içi sürüntü örneği ile yaklaşık olarak 2700 SNP test edilebilirken, kan örneği ile 5000’den fazla SNP test edilebilir. Yani, kan ile yapılan test sonucu daha hassastır.

Daha önceki doğumdan plasentada kalan fetal DNA sebebiyle, bu testin doğru sonuç vermediğini söyleyenler vardır. Ama bu bilgi kesinlikle doğru değildir. Anne kanındaki fetal hücreler, bağışıklık sistemi tarafından parçalanır ve fetal DNA açığa çıkar. DNA testi fetal hücreyle değil, fetal DNA ile yapılır ve fetal DNA bağışıklık sistemine sadece birkaç saat dayanır. Yani, anne kanında bağışıklık sisteminden kaçan fetal hücreler var olsa bile, DNA testinde fetal hücre kullanılmadığından sonuç etkilenmeyecektir. Fetal DNA’nın ise yaşam ömrü kısa olduğundan, plasentada bir önceki doğumdan kalan fetal DNA’nın var olması mümkün değildir. Kısacası, plasentada önceki doğumlardan kalan fetal DNA sebebiyle yanlış DNA test sonucu elde edildiği bilgisi tamamen yanlıştır.

Gizlilik, güvenilirlik ve hızlılık prensipleriyle her zaman yanınızda olan DNA Hospital, test sonucuna göre bebeğin yaşamına son verme gibi durumlarla karşılaşıldığı için, bu testi etik açıdan uygun bulmayıp yapmamaktadır. Ancak, doğum gerçekleştikten sonra babalık testi yaptırmak için bize başvurabilirsiniz.

WHATSAPP MESAJ
DNA TEST FİYATLARI