DNA Testi İçin Neler Gereklidir?

DNA testleri, babalık testi, annelik testi, kardeşlik, büyükbaba-torun ve amca-hala testi gibi çeşitleri olan ve bireyler arasındaki akrabalık ilişkisinin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir testtir. Test katılımcılarının verdiği kan ya da yanak içi sürüntü örneğinden elde edilen DNA ile DNA profillemesi yapılması ve DNA’nın % 0,1’ lik bireye özgü olan kısımlarının karşılaştırılması esasına dayanır.

DNA Testleri İçin Kan Örneği Ya da Yanak İçi Sürüntü Örneği Gerekir

DNA testi için öncelikle yapılması gereken şey DNA Hospital gibi hızlı, güvenilir ve alanında uzman bir laboratuvar bulmaktır. Ardından, ortaya çıkarılması istenilen akrabalık ilişkisine göre yapılacak test çeşidi ve gerekli test katılımcıları belirlenir. 18 yaşından küçük katılımcıların resmi velisinin onayı gerekir.  Belirlenen test çeşidine göre uygun test kiti laboratuvarımız tarafından katılımcılara gönderilir. Test katılımcıları tarafından, kitin içerisinden çıkan swab çubukları yanaklarının içerisine sürtülerek yanak içi sürüntü örnekleri toplanır ve bu örnekler test onayı ve kimlik fotokopileri ile birlikte laboratuvarımıza ulaştırılır. Swab çubuklarındaki yanak içi sürüntü örneklerinden elde edilen DNA’nın miktarı, alanında uzman çalışanlarımız tarafından PCR isimli teknik ile çoğaltılır, enzimler ile kesilerek küçük parçalara ayrılır ve elektroforez tekniği ile büyüklüklerine göre ayrıştırılır. Aynı işlem her iki katılımcı için de yapıldıktan sonra, DNA profilleri çıkarılır birbirleriyle karşılaştırılır. Yapılan istatistiksel hesaplamaların sonuçlarına göre benzerliğin yüzdesi belirlenir. Sonuçlar raporlandıktan sonra katılımcılara gizlilik politikamıza uygun şekilde teslim edilir.

WHATSAPP MESAJ
DNA TEST FİYATLARI