Babalık Testi Nasıl Yapılır?

Halk dilinde DNA testi olarak bilinen babalık testi, kişi hakkında çok önemli bilgiler veren DNA’nın incelenmesi adına yapılan biyolojik bir testtir. Genellikle çocuk ve baba ilişkisini doğrulamak adına yapıldığı için “babalık testi” denilmektedir.

DNA, “Deoksiribo Nükleik Asit” teriminin kısaltılmışı olarak kullanılır. Bu asit, içerisinde adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T) olarak adlandırılan dört farklı baz çeşidini barındırır. Bazların arasındaki hidrojen bağları, DNA’yı stabilize eder. Fosfata bağlanan bu bazlar ise nükleotidi oluşturur. İnsanın biyolojik olarak en önemli yapılarından biri olan DNA, iki kopyadan oluşur. Bu kopyaların biri biyolojik anneden, diğeri ise biyolojik babadan gelir. Bu nedenle bir çocuğun babasının kim olduğunu doğrulamak adına DNA testi yapılır.

Babalık Testi Nasıl Yapılır?

Babalık testinde farklı teknolojiler kullanılsa da temel mantık her zaman aynı çalışır. Genetik bilginin yüklü olduğu DNA, iki farklı insan arasındaki tüm genetik bağı gösteren bir yapıdır. Babalık testinde de teste tabi tutulacak baba ve çocuktan kan ya da pamuklu çubuk örneği alınır. Swab adı verilen ve daha yaygın kullanılan yöntemde pamuklu çubuğun, teste girecek tarafların ağız içi mukozasına birkaç kez temas ettirilmesi yeterlidir. Alınan örneklerin içerisinde bulunan hücre duvarları kimyasal maddelerle çözülür ve DNA yapısı ortaya çıkarılır. DNA’lar çoğaltılırken belirli noktalara “marker”lar konulur. Bu işleme PCR (Polymerase Chain Reaction) teknolojisi adı verilir. Bu şekilde genellikle 16-21 noktanın karşılaştırması yapılır. Elde edilen bilgiler ise teste giren baba ve çocuğun arasındaki biyolojik bağı gösterir.

Babalık Testi Güvenilir Mi?

Günümüzde uygulanan DNA testinin duyarlılık oranı en az %99,99 civarındadır. Uluslararası kurumlarda da kabul gören DNA testi, baba-çocuk ilişkisinin en güçlü kanıtıdır. Bu testte sonuç olarak sadece “%99,99 babası” ya da “%0 babası değil” şeklinde iki sonuç çıkar.

WHATSAPP MESAJ
DNA TEST FİYATLARI