26 Marker ile Babalık ve Annelik Testi

İnsan genomunun %3'ü protein kodlayan kısımdan oluşur. Geriye kalan kısımda ise protein kodlanmaz ve bu kısım birbirini tekrar eden DNA dizilerinden oluşur.  Satellit ismini alan tekrarlı kısımlar tekrar eden bölgedeki baz sayılarına göre isimlendirilirler. Eğer tekrar eden baz dizisinin uzunluğu 8 ile 100 arasında değişiyorsa minisatellit ya da VNTR (variable number of tandem repeats) adını alır. Eğer baz dizisi 2 ile 7 arasında değişiyor ise mikrosatellit veya STR (short tandem repeats) ile isimlendirilir.

DNA Profillemede Neden STR Kullanılır?

Tekrar sayıları bireyler arasında farklılık gösterdiği için STR bölgeleri popüler DNA tekrar belirteçleri haline gelmiştir ve DNA profillemesinde kullanılmaktadır. STR bölgelerinin popüler olmasının diğer bir önemli sebebi ise PCR adı verilen teknik ile kolayca çoğaltılabilmesidir. DNA miktarının az olduğu durumlarda kimlikleme işlemlerinin başarı ile yapılabilmesi için DNA miktarını artırmak adına PCR tekniği ile kolayca çoğaltılabilir olması çok önemli bir avantajdır. Ayrıca teknoloji ile uyumlu olması sebebiyle, hızlı analiz imkanı sağlamaktadır.

STR Sayısı Neden Çok Önemlidir?

DNA, bireyler arasında % 99,9 benzerlik gösterir. STR bölgeleri, tekrar sayıları bireyler arasında farklılık gösterdiği için DNA profillemelerinde kullanılır. Negatif sonuçlar (bireyler arasında akrabalık ilişkisi yok) herhangi bir şüpheye sebebiyet vermezler ancak aynı şeyi pozitif sonuçlar (bireyler arasında akrabalık ilişkisi var) için söylemek pek de mümkün değildir çünkü her STR bireyler arasında farklılık gösterecek diye bir şey yoktur. Örneğin, akrabalık ilişkisi olmadığına emin olduğunuz iki bireyde test ettiğiniz 5 STR bölgesinin 5 tanesi de eşleşmiş olabilir. Bu durum bireylerin kesinlikle akraba olduğunu ifade etmez. Test edilen 5 bölgenin aynı olduğunu gösterir ama diğer bölgelerde hala bir farklılık olabilir. Kesin sonuçlar elde edebilmek için daha fazla STR bölgesini test etmek gereklidir.

Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Son zamanlarda, DNA profillemeleri için FBI’ın belirlediği 16 STR’ye ek yapılmış ve toplamda 21 STR bölgesi standart olarak belirlenmiştir. Ancak laboratuvarımızda yaptığımız testlerin güvenilirliği bizler için çok kritiktir çünkü tüm ekibimiz bu testlerin bireylerin yaşamını derinden etkileyecek sonuçlar verme potansiyeline sahip olduğunun farkındadır. Bu sebeple DNA laboratuvarımızda 21 değil, toplamda tam 26 STR bölgesi kullanarak babalık ve annelik testi çalışılmaktadır.

WHATSAPP MESAJ
DNA TEST FİYATLARI